IZRADA ŠTAMPARSKIH FORMI

Markes proizvodi analogna i digitalna klišea za flekso štampu. Za proizvodnju analognih klišea koristi se kompletan BSF Combi F3 sistem, a klišea se rade u svim debljinama koje se koriste na tržištu fotopolimernih ploča. Digitalna klišea na najnovijem KODAK NX sistemu. Kodak flexcel NX sistem omogućava da se naprave klišea na najvišem nivou kvalitete do sada poznatom. Nabrojaćemo samo neke prednosti:

– minimalna rasterska tačka od svega 10 mikrona pa naviše.
– sve tačke imaju istu visinu bez obzira na procenat.
– intenzitet iznešene boje je 25% – 30% veći u odnosu na dosadašnje tehnologije izrade klišea.
– klišea su postojanija i s njima se može odštampati i 50% više materijala.
– brzine štampe nisu ograničene, sa kojom brzinom štamparski stroj može da radi i klišea mogu.
– ušteda na broju klišea, pošto kod NX tehnologije nema razdvajanja rastera i tona, a i preporuka je da se sve radi u četiri osnovne boje.